Važni telefoni u Crnoj Gori

flag_01

Osnivne uslugeInformacione uslugeProvajderi mobilne telefonijeZdravstvene ustanoveInspekcije na Republičkom nivouKultura
 • Hitna pomoć: 124
 • Policija: 122
 • Pomoć na putu: 19807
 • MUP žalbe i pritužbe građana: 9821, +382 (20) 241 252, +382(69) 349 000, +382(67) 449 000
 • Pogrebne usluge: +382 (20) 634 202
 • Telefonska linija za tinejdžere (OKC “Juventas“): 382 (20) 665 170, +382 (20) 665 171
 • SOS linija za žene i djecu: +382 (20) 644 432
 • SOS lin. za žrtve trgovine ljudima: +382 (20) 656 166, +382 (20) 232 232
 • SOS linija HIV/AIDS i polno prenosive bolesti: +382 (20) 215 245
 • Centar za zaštitu potrošača: +382 (20) 210 670
 • Sigurna ženska kuća: +382 (20) 232 352,  +382 (69) 013 321
 • Informacije: 1181
 • Tačno vrijeme: 125
 • Vremenska prognoza: +382 (044) 800 200
 • Služba buđenja: 1181
 • Telegram:126
 • Međunarodni pozivi: 1201
 • Crnogorska briga o potrošačima: 1300 (24 s, turistički servis – informacije, pritužbe i žalbe)
 • Carinska otvorena linija: +382(080) 081 333
 • Kancelarija za prevenciju narkomanije: 9828
 • “Cazas“ Aids info: +382 (20) 658 714
 • Kancelarija za pomoć samohranim majkama i majkama sa vanbrač. djecom: +382 (20) 646 090
 • Telenor – 1188
 • Т-mobile – 1500
 • M:tel – 1600
 • Kliničko-bolnički centar Crne Gore: +382 (20) 412 412
 • Hitna pomoć: 124, +382 (20) 665 313
 • Patronaža: +382 (20) 268 696
 • Studentska poliklinika: +382 (20) 237 857
 • Dječija bolnica: +382 (20) 225 123
 • Finansijska: +382 (20) 634 265
 • Komunalna: +382 (80) 081 222
 • Tržišna: +382 (20) 230 529, +382 (20) 230 921
 • Sanitarna: + 382 (20) 608 015
 • Ekološka: +382 (20) 658 127
 • Veterinarska: +382 (20) 234 106, +382 (20) 234 108
 • Građevinska: +382 (20) 281 055
 • Inspekcija rada: +382 (20) 611 117
 • Turistička: +382 (20) 446 365, +382 (20) 446 357, +382 (20) 446 370
 • Poljoprivredna: +382 (20) 621 007
 • Prosvjetna: +382 (20) 405 317
 • Centar savremene umjetnosti Crne Gore: +382 (20) 225 049; +382 (20) 225 043
 • Crnogorsko narodno pozorište: + 382 (20) 664 074, +382 (20) 664 076, Касса: +382 (20) 664 075
 • Dječiji savez Podgorica: +382 (20) 665 090, +382 (20) 665 089