Ambasade Crne Gore u svijetu

U REPUBLICI ALBANIJIU AUSTRIJIU BELGIJIU BOSNI I HERCEGOVINIU REPUBLICI FRANCUSKOJU REPUBLICI GRČKOJU REPUBLICI HRVATSKOJU REPUBLICI ITALIJIU NARODNOJ REPUBLICI KINIU REPUBLICI MAKEDONIJIU REPUBLICI MAĐARSKOJU SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJU RUSKOJ FEDERACIJIU SADU REPUBLICI SLOVENIJIU REPUBLICI SRBIJIU ŠVAJCARSKOJPRI SVETOJ STOLICI I SUVERENOM VITEŠKOM MALTEŠKOM REDUU TURSKOJU UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMAU UJEDINJENOM KRALJEVSTVU

Adresa: Rr. Jul Varibova 11, Tirana
E-mail: albania@mfa.gov.me
Telefon: 35 5 4226 1309
Fax: 35 5 4225 7406
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Željko Perović, ambasador / zeljko.perovic@mfa.gov.me /
Met Gjoni, savjetnik

Adresa: Nibelungengasse 13, 1010 Wien
E-mail: austria@mfa.gov.me
Telefon: 43 1 715 3102
Fax: 43 1 715 31 0220
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Dragana Radulović, ambasador (akreditovana i za Češku i Slovačku) /dragana.radulovic@mfa.gov.me /
Božidar Obradović, ministar savjetnik / bozidar.obradovic@mfa.gov.me /

Adresa: 181. Avenue Louise 1050 Bruxelles, Belgique
E-mail: belgium@mfa.gov.me
Telefon: 32 2 705 28 51
Fax: 32 2 726 01 55
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Vesko Gačević ambasador (akreditovan i za Holandiju i Luksemburg) /vesko.gacevic@gov.me /
Tatjana Sekulić, ministar savjetnik / tatjana.sekulic@mfa.gov.me /

Adresa: Talirovića broj 4, 71000 Sarajevo
E-mail: BosniaAndHerzegovina@mfa.gov.me
Telefon: 387 33 239 925-centrala; 387 33 239 927-konzularno
Fax: 387 33 239 928
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Dragan Đurović, ambasador / dragan.djurovic@gov.me /
Predrag Arsović, I savjetnik / predrag.arsovic@mfa.gov.me /
Radomir Sekulović , savjetnik / radomir.sekulovic@gov.me /

Adresa: 216, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris
E-mail: france@mfa.gov.me
Telefon: 33 1 53 63 80 30
Fax: 33 1 42 22 83 90
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Irena Radović, ambasador (akreditovana za Monako i UNESCO) /irena.radovic@gov.me /
Sanela Demić, II sekretar za konzularne poslove / sanela.demic@mfa.gov.me /

Adresa: Loukianou 5. 10675 Kolonaki, Atina
E-mail: greece@mfa.gov.me
Telefon: 30 210 724 12 12
Fax: 30 210 724 10 76
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Ivo Armenko, ambasador / ivo.armenko@mfa.gov.me /
Jela Vuletić, I sekretar / jela.vuletic@mfa.gov.me /

Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: croatia@mfa.gov.me
Telefon: 385 1 4573 362
Fax: 385 1 4573 423
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Goran Rakočević, ambasador / goran.rakocevic@mfa.gov.me /
Branislav Karadžić, I sekretar / branislav.karadzic@mfa.gov.me /

Adresa: Via Antonio Gramsci 9, 00197 Rim
E-mail: italy@mfa.gov.me
Telefon: 39 06 454 71 660; 39 06 792 75 195
Fax: 39 06 454 43 800
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Vojin Vlahović, ambasador
Marija Pavićević Lakić, I sekretar / marija.lakic@mfa.gov.me /
Branka Martinović, I sekretar / branka.martinovic@mfa.gov.me /

Adresa: 3-1-12, San Li Tun Diplomatic Compound Beijing 100600
E-mail: china@mfa.gov.me
Telefon: 8610 6532 7610
Fax: 8610 6532 7690; 8610 6532 7662
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Ljiljana Tosković, ambasador

Adresa: Vasil Stefanovski br. 7, 1000 Skoplje
E-mail: macedonia@mfa.gov.me
Telefon: 389 2 322 7277
Fax: 389 2 322 7254
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Dušan Mrdović, ambasador

Adresa: 1051 BUDAPEST, ARANY JANOS 15/I
E-mail: hungary@mfa.gov.me
Telefon: 00361 373 03 00; 00361 373 03 01
Fax: 00361 269 44 75
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Vanja Brailo, ambasador / vanja.brailo@mfa.gov.me /
Snežana Radović, savjetnik / s.radovic@gov.me /

Adresa: Dessauerstr. 28/29, 10963 Berlin
E-mail: germany@mfa.gov.me
Telefon: 49 (0)30 51 65 107 0; 49 (0)30 51 65 107 11
Fax: 49 (0)30 51 65 107 12; 49 (0)30 51 65 107 19
DIPLOMATSKO OSOBLJE: VladimirRadulović, ambasador
/ vladimir.radulovic@mfa.gov.me /
Nataša Jovović, ministar savjetnik / natasa.jovovic@mfa.gov.me /
Milena Milačić Radulović, I sekretar / milena.milacic@mfa.gov.me /

GENERALNI KONZULAT CRNE GORE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

Adresa: Zeil 5, D-60313, Frankfurt/Main
E-mail: info@gk-montenegro.de
Web site: http://www.gk-montenegro.de
Telefon: 49 69 29 72 38 60
Fax: 49 69 29 72 38 620
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Abid Crnovršanin, generalni konzul
/ abid.crnovrasanin@mfa.gov.me /
Slobodan Žarić, konzul / slobodan.zaric@mfa.gov.me /
Nikola Ljuljđuraj, konzul / nikola.ljuljdjuraj@mfa.gov.me /

Adresa: Mytnaya 3, ofis 23-25, ulaz 2, 119049 Moskva
E-mail: russianfederation@mfa.gov.me
Telefon: 7 499 230 18 76; 7 499 230 18 65
Fax: 7 499 230 18 86
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Slobodan Backović, ambasador
/ slobodan.backovic@mfa.gov.me /
Miodrag Koljević, ministar savjetnik / miodrag.koljevic@mfa.gov.me /

Adresa: 1610 New Hampshire Avenue NW, Washington D.C. 20009
E-mail: usa@mfa.gov.me
Telefon: 1 202 234 6108
Fax: 1 202 234 6109
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Srđan Darmanovic, ambasador
/ srdjan.darmanovic@mfa.gov.me /
Miroslav Šćepanović, I savjetnik / miroslav.scepanovic@mfa.gov.me /

GENERALNI KONZULAT CRNE GORE U NJUJORKU
Adresa: 801 Second Avenue, 7th floor, New York, NY 10017
E-mail: Office@MontenegroConsulateNewYork.info
Telefon: 1 212 661 5400
Fax: 1 212 661 5466
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Branko Milić, Generalni konzul / branko.milic@mfa.gov.me /
Hamdi Hasani, Konzul / hamdi.hasani@mfa.gov.me /
Vesna Jovićević, Vice-konzul / vesna.jovicevic@mfa.gov.me /

Adresa: Njegoševa cesta 14, 1000 Ljubljana
E-mail: slovenia@mfa.gov.me
Telefon: 386 1 439 53 64
Fax: 386 1 439 53 60
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Ranko Milović, ambasador / ranko.milovic@mfa.gov.me /
Vuk Rakočević, I sekretar / vuk.rakocevic@mfa.gov.me /

Adresa: Užička 1, 11 000 Beograd
E-mail: emb.belgrade@mfa.gov.me
Telefon: 381 11 2662 300, 381 11 2668 975;
Konzularno odjeljenje: 381 11 2668 573
Fax: 381 11 3699 546
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Igor Jovović, ambasador
Simeun Raonić, savjetnik / simeun.raonic@mfa.gov.me /
Stanica Popović, prvi sekretar / stanica.popovic@mfa.gov.me /

Adresa: Rue de Lausanne 147, 1202 Ženeva
E-mail: switzerland@mfa.gov.me
Telefon: 41 22 732 66 80
Fax: 41 22 732 66 81
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Ljubiša Perović, ambasador
Pavle Bojić, I sekretar / pavle.bojic@mfa.gov.me /

Adresa: Via Crescenzio 97, 00193 Rim
E-mail: holysee@mfa.gov.me
Telefon:  39 06.68.13.48.97
Fax:  39 06.68.13.05.69
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Antun Sbutega, ambasador / antun.sbutega@mfa.gov.me /

Adresa: Büyükesat, Gökçek sokak No.11, 06700 Gaziosmanpaşa, Ankara
E-mail: turkey@mfa.gov.me
Telefon: 90 312 436 46 98
Fax: 90 312 436 15 46
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Ramo Bralić, ambasador
Sanja Radulović, III sekretar / sanja.radulovic@mfa.gov.me /

Adresa: P.O.Box 95083 Abu Dhabi, Al Mushrif, W:31, Plot 69, Vila No 3
E-mail: montenegrouae@mfa.gov.me
Telefon: 971 24418901
Fax: 971 24418900
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Aleksandar Eraković, ambasador
/ aleksandar.erakovic@gov.me /

Adresa: 18 Callcott Street, London W8 7SU
E-mail: UnitedKingdom@mfa.gov.me
Telefon: 44 (0) 20 77 27 60 07
Fax: 44 (0) 20 72 43 93 58
DIPLOMATSKO OSOBLJE: Marijana Živković, savjetnik, otpravnik poslova / marijana.zivkovic@mfa.gov.me /
Dejan Vuković, II sekretar za konzularne poslove / dejan.vukovic@mfa.gov.me /